Automation

Vi samarbetar med industrin om att ta fram hållbara strategier där automation möter ekonomi!

Hållbar ekonomi

Vår teoretiska grund är finansieringsteori, ekonomisk psykologi och ekonomisk styrning. Vårt specialkunnande handlar om kassaflöden och vi omsätter dessa teorier till praktik när vi beräknar andra viktiga resursslag som exempelvis energi och information.

Alternativa affärsmodeller

Alla affärsmodeller kräver noggrann genomlysning innan de sjösätts. Vår beräkningsmodell för resurseffektivisering inkluderar såväl tidsaspekt, riskbedömning och resursslagets speciella potential.

Metod

För att snabbt och säkert få fram forskningsresultat tillämpar vi en "nygammal" metod som vi kallar Mode 0. När vi tillsammans med vår uppdragsgivare genomför forskning har vi en arbetsgång som vi kallar RESURSDIALOGEN. Den omfattar fyra möten, från vision till praktiskt genomförande.