PUBLIKATIONER

För att läsa mer om vad resurstillväxt innebär men också hur Du kan använda det vi kallar RESURSDIALOGEN i Ditt ledarskap och få del tips så kan Du öppna min bok. Denna bok ( f n i konceptform) är en av två kommande böcker. Nästa bok heter VÄRDETILLVÄXT och handlar om företagets infrastruktur och hur ett antal ledare har utvecklat sina företag utifrån ett långsiktigt entreprenörskap. Denna bok kommer att publiceras i konceptform under januari 2018

Länken till den första boken är:

RESURSTILLVÄXT – målet för hållbar tillväxt