Forskning om RESURSTILLVÄXT

Forskningen är longitudinell och evidensbaserad d v s den sträcker sig över en längre period i syfte att även kunna vetenskapligt dokumentera dynamiska skeenden över tid, i en viss utvald verksamhet.

Begreppet RESURSTILLVÄXT är ett överordnat begrepp för vår forskning. Med det vill vi markera betydelsen av  att kunna beräkna förädling av olika resursslag med ett större omtag av system och processer än vad traditionell forskning kan erbjuda.

Forskningen är också ämnesövergripande och vi försöker använda  forskningsresurser  optimalt genom att samordna social, finansiell och teknologisk/ekologisk kompetens i våra forskningsprojekt.