Hållbara miljöer genom ekonomisk dragkraft

Resurser inom och mellan olika resursslag – sociala, finansiella och teknologisk/ekologiska är inte utbytbara. En s k ”decoupling” är nödvändig vid analys och beräkning av resultat vid studier. Samtidigt är en sammanvägning effekterna vid resursutveckling i de olika resursslagen  (s k portfolio effectivity) nödvändig för att beräkna optimal nytta, såväl inom cirkulär ekonomi som i im/materiell förädling. 

Detta är också utgångspunkten för en forskning som med hjälp av en ny modell (Mode ZERO) underlättat en longitudinell och evidensbasetrad forskning.