En resursbaserad utgångspunkt

Begreppet RESURSTILLVÄXT har utvecklats framförallt som ett strategiskt mål för hållbar tillväxt.

Om Du vill läsa mer om detta begrepp och hur det utvecklats kan Du läsa mer under fliken PUBLIKATIONER