Metod

För den longitudinella forskningen har vi utvecklat en ”ny” metod (Mode ZERO). Den utgår ifrån en ”basic line research” och bygger på en omväxlande användande av induktiv och deduktiv ansats allt utifrån det område och den kontext som studeras. Ett interdisciplinärt synsätt är en förutsättning för vår företagsnära forskning.

Du kan här läsa mer om Mode ZERO:

M O D E 0 Abstract 20160308

Mode 0 20160210